ΠΕΒΣΣΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ  
Η ΠΕΒΣΣΑ είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική και εμπορική εταιρία στην Ελλάδα στα προϊόντα:
  • Εξατμίσεις αυτοκινήτων & φορτηγών (παντός τύπου),
  • Καταλυτες αυτοκινήτων.

Οι εξατμίσεις και οι καταλύτες της PEBSSA είναι ευρέως γνωστά και συνώνυμα της υψηλής ποιότητας, της καλής κατασκευής και άψογης εφαρμογής και καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των μοντέλων των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν.

Είναι η προμηθεύτρια εταιρία του Ελληνικού Στρατού με εξαγωγές στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Τα προϊόντα της χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, άρτια κατασκευή και άψογη εφαρμογή.

Τα παραγόμενα προϊόντα της PEBSSA είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς των αυτοκινητοβιομηχανιών, καθώς και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
PHOTOS